SMED – szybkie przezbrajanie maszyn na produkcji – wymóg nowoczesnych zakładów produkcyjnych

Największym problem w wielu firmach w Polsce są wciąż przestarzałe technologie i braki na rynku pracy  wyspecjalizowanej kadry pracowniczej . Wciąż jeszcze wiele polskich firm bazuję na urządzeniach  zakupionych 10-30 lat temu gdzie w dużej mierze  w procesie przezbrajania urządzeń niezbędna jest fizyczna praca człowieka, a dokładność procesu uzależniona od doświadczenia i zmysłów. W wielu zakładach produkcyjnych to operatorzy maszyn wciąż jeszcze ręcznie zmieniają narzędzia, ręcznie mocuję materiały do obróbki, bazują detal i wymierzają średnicę narzędzia.

 Powoduje to, że czas produkcji znacznie się wydłuża podnosząc przy tym jej koszty i stwarza wiele problemów z powtarzalnością. Wiele firm jest wciąż zamkniętych na automatyzacje procesów wykorzystując stare rozwiązania, co zmniejsza elastyczność produkcji, a wyprodukowanie małej partii jest nieopłacalne. W procesach przezbrojenia maszyn i urządzeń najważniejszą rolę odgrywa czas – redukując  go poprzez wprowadzenie techniki SMED  firma może zwiększyć swoje dochody, różnorodność produkowanego asortymentu, powtarzalność i dokładność wyrobu.

Produkty wytwarzane w ramach Fabryki Maszyn CNC – Plot Electronics/technologicznie są na miarę tych czasów, liczy się szybkość, dokładność i elastyczność wytworzonych za ich pomocą detalów. Praca ludzka ma być ograniczona do zarządzania potencjałem maszyny.

Otwarcie nowej linii produkcyjnej nowoczesnych Obrabiarek CNC z serii SENTINEL N  nadało urządzeniu większe spektrum możliwości produkcyjnych, uwzględniono problematykę przezbrajania, i urządzenie zyskało techniczną możliwość obsługi wielu akcesoriów zmieniających w sposób szybki i bezobsługowy przeznaczenie produkcyjne urządzenia.

Urządzenie Sentinel N zmieniając automatycznie moduł może pracować z ponad 2000 tyś agregatów, modułem tnącym, bigującym, stemplującym, gwintującym, tłoczącym itd.

Pobierając automatycznie z zasobnika narzędzie staje się podstawowym urządzeniem obróbczym wyposażonym w niezbędne czujniki, korygując samoczynnie napisane uprzednio programy wytwórcze uwzględniając rzeczywistą średnicę narzędzia jego długość oraz ułożenie materiału.

Konstrukcja urządzenia ma podniesione parametry sztywność  12 krotnie od znanych rozwiązań rynkowych dzięki czemu jest to układ manipulatora zdolnego przybrać funkcjonalność dziedziczoną od używanego modułu.

Nie jest to urządzenie uniwersalne wykonane na zasadzie kompromisu lecz urządzenie przezbrajające automatycznie swoje możliwości, w pełni wykorzystujące procesy technologiczne.

Urządzenie w funkcji skrawania obrabia zarówno materiały miękkie jak wykonywały to kiedyś plotery, drewno, płyty meblowe – jak wykonywały to obrabiarki do drewna ale również stal jak wykonują to frezarki CNC. Możliwości obróbcze są o wiele większe i zależą od modułu.

Właściciele modelu SENTINEL  N uzyskują coraz to większe możliwość wytwórcze zakupionych urządzeń wraz z rozwojem modułów a nie już samego urządzenie, którego możliwości rozwojowe przewidziano o 10 lat w przód. Montując zawczasu podzespoły o większych parametrach niż jest obecna potrzeba.

Urządzenie Sentinel N jest produktem rozwojowym czerpiąc z potrzeb  przezbrajania produkcji idee jego powstania.  

——————————————————————————————————————–

Na uwagę zasługuje system SCOUT, który pozwala monitorować maszyny w czasie rzeczywistym poprzez przeglądarkę internetową.

Wsparcie tej aplikacji umożliwia kontrolowanie stanu maszyny, postępu prac, monitorowanie zamówień i klientów, zdalna praca, posiada bazę i archiwum wykonanych prac.

Posiada modułu raportujące i analizujące. System oszczędza czas na pomiarze pracy maszyny, precyzyjnie rozlicza i optymalizuje pracę. Wspiera komunikację z maszyną, dając informację potrzebne do efektywniejszej pracy w relacji człowiek – maszyna.

Nasze inne wpisy